Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden in de installatie- en isolatiebranche. Zo blijft uw Arbokennis actueel, maakt u werk van veilig en gezond werken en kunt u een bezoek van de Inspectie SZW met vertrouwen tegemoet zien.

WAT KUNT U VERWACHTEN?
De Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst met verschillende modules onder leiding van professionele workshopleiders met bewezen deskundigheid. Zij praten u bij over de actuele wetgeving en technieken en geven u praktische handvatten om uw veiligheid op de werkvloer te vergroten. Daarnaast wisselt u ervaringen uit met collega’s van andere bedrijven. Tijdens de Praktijkdag doet u voldoende kennis en ervaring op om er meteen mee aan de slag te kunnen gaan. Deze praktijkdagen organiseren we ook voor middenkader en management met een aangepast programma.

TIJDENS DE PRAKTIJKDAG KOMEN VERSCHILLENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

• (Alleen) werken bij risicovolle werkzaamheden
Welke veiligheidsvoorzieningen zijn aanwezig bij het (alleen)werken in risicovolle situaties? Waaronder het werken (z)onder spanning, het werken in kruipruimten, het werken boven water, het werken in of bij een ATEX-omgeving.

• Veilig gebruik van de hoogwerker
De spelregels, risico’s en maatregelen bij het werken met de diverse types hoogwerkers in relatie tot de installatiewerkzaamheden. Wat moet men weten van de diverse aspecten bij gebruik en ingebruikname. Waar moet met op letten in de praktijk.

• Fysieke werkbelasting
De werkdruk tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden verhoogt zienderogen, nu de vraag voor vakmannen groter is dan het aanbod in de branche. De verhoogde werkdruk heeft een negatieve invloed op de fysieke werkbelasting met als primair gevolg, uitval. Wat kan de vakman zelf doen, welke rol heeft de werkgever. Welke tools zijn beschikbaar in de branche.

• Branche specifieke gevaarlijke stoffen
De spelregels, risico's en maatregelen bij het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder asbest, kwartsstof, oplosmiddelen, kitten en lijmen. In de installatie- en isolatiebranches komt het regelmatig voor dat gewerkt moet worden met gevaarlijke stoffen. Wat zijn de gezondheidsgevaren en risico’s van werken met gevaarlijke stoffen, zoals asbest? Hoe herkent u asbest gerelateerde toepassingen? Spelregels, risico’s en maatregelen bij blootstelling aan kwartsstof. Welke (on)mogelijkheden zijn er in de dagelijkse praktijk met oplosmiddelen, kitten en lijmen in de installatietechniek.

• Veilig gedrag op het project
Bij het samenwerken met diverse disciplines op een project ontstaan nieuwe risico’s en risicogebieden. Hoe anticiperen de verschillende bedrijven en werknemers op deze nieuwe risico’s en risicogebieden. Spelregels bij diverse partijen in de keten, toepassing en uitgangspunten van de arbowet, V&G plannen en uitvoering.

• Het gebruik van ladders, trappen, trapladders en rolsteigers
Per 1 januari 2017 zijn nieuwe wettelijke regels van toepassing voor het opbouwen van rolsteigers. De toepassing van de nieuwe regelgeving voor rolsteigers, het (laten) opbouwen, het veilig in gebruik nemen en (laten) afbreken. Wat zijn de risico’s, risicogebieden en welke maatregelen moeten er genomen worden. Welke toepassingen zijn beschikbaar en waar moet je op letten bij de selectie rolsteigers, ladders, trappen en trapladders. Bestaat er een trapladder richtlijn?

• Optioneel: Certificaat hoogwerker - Avondmodule
Ongeveer 80 procent van de ongevallen met hoogwerkers is terug te voeren op foutief of onveilig handelen door de gebruiker. Wanneer u het Certificaat Hoogwerker behaalt, bent u zich bewust van de risico’s en kunt u ook in moeilijke situaties de juiste beslissing nemen om verantwoord te werken. Deze avondmodule wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt u het Certificaat Hoogwerker met een geldigheid van drie jaar. Het Certificaat Hoogwerker kan alleen behaald worden indien ook het dagprogramma gevolgd wordt. De avondmodule duurt tot 20.30 uur.

• Optioneel: Asbestherkennning – Avondmodule
Naast de belangrijke specifieke informatie over asbest leert u, aan de hand van foto’s en
vele voorbeeld monsters, asbesthoudende materialen te herkennen. De training is bestemd voor
iedereen die beroepsmatig in contact kan komen met asbest. Het programma wordt afgesloten af
met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat. De avondmodule duurt tot 20.30 uur.

DATA EN LOCATIES


De Praktijkdagen vinden plaats op de volgende data en locaties:3 april Nieuwerkerk ad IJssel
17 april Deurne

5 juni Assen
11 september Akersloot
9 oktober Zwolle
6 november Harderwijk
13 november Beek Limburg

De Praktijkdagen starten om 8.30 uur en sluiten af om 16.30 uur. Na afronding ontvangt u een certificaat van deelname. En wanneer u VCA-gecertificeerd bent, kunnen de workshops als toolboxen meetellen, een en ander afhankelijk van uw certificerende instelling.

KOSTEN
De kosten voor deelname aan één van de Praktijkdagen Veilig Werken voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden (vijf modules) bedragen € 75,- per persoon, exclusief btw. De lunch is inbegrepen. De extra kosten voor de avondmodules ‘Certificaat Hoogwerker’ en ‘Certificaat Asbestherkenning’ bedragen € 125,- per certificaat per persoon, exclusief btw (inclusief avondmaaltijd).

AANMELDEN
U kunt zich voor een Praktijkdag aanmelden via www.ii-mensenwerk.nl/praktijkdagen2019. Voor uw aanmelding kunt u ook contact opnemen met Susanne Klinge van Techniek Nederland via 079-3250606 en via s.klinge@TechniekNederland.nl. 

Nieuws

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras, het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio. Op 17 januari jl. bezo..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Regionale leerkringen ArboTechniek

In de regionale leerkringen 'Veiligheid en Gezondheid' van ArboTechniek wisselen deelnemers ervaringen uit om veilig en gezond werke..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Cursusagenda OOI eerste kwartaal 2020

Stichting OOI in Woerden is het enige instituut in Nederland dat opleidingen en cursussen aanbiedt voor beginnende isolatiemonteurs ..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Subsidiepot asbestdaken Flevoland

De regeling van de provincie Flevoland om het vervangen van asbestdaken te stimuleren, is een succes.
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..