Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden in de installatie- en isolatiebranche. Zo blijft uw Arbokennis actueel, maakt u werk van veilig en gezond werken en kunt u een bezoek van de Inspectie SZW met vertrouwen tegemoet zien.

WAT KUNT U VERWACHTEN?
De Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst met verschillende modules onder leiding van professionele workshopleiders met bewezen deskundigheid. Zij praten u bij over de actuele wetgeving en technieken en geven u praktische handvatten om uw veiligheid op de werkvloer te vergroten. Daarnaast wisselt u ervaringen uit met collega’s van andere bedrijven. Tijdens de Praktijkdag doet u voldoende kennis en ervaring op om er meteen mee aan de slag te kunnen gaan. Deze praktijkdagen organiseren we ook voor middenkader en management met een aangepast programma.

TIJDENS DE PRAKTIJKDAG KOMEN VERSCHILLENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

• (Alleen) werken bij risicovolle werkzaamheden
Welke veiligheidsvoorzieningen zijn aanwezig bij het (alleen)werken in risicovolle situaties? Waaronder het werken (z)onder spanning, het werken in kruipruimten, het werken boven water, het werken in of bij een ATEX-omgeving.

• Veilig gebruik van de hoogwerker
De spelregels, risico’s en maatregelen bij het werken met de diverse types hoogwerkers in relatie tot de installatiewerkzaamheden. Wat moet men weten van de diverse aspecten bij gebruik en ingebruikname. Waar moet met op letten in de praktijk.

• Fysieke werkbelasting
De werkdruk tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden verhoogt zienderogen, nu de vraag voor vakmannen groter is dan het aanbod in de branche. De verhoogde werkdruk heeft een negatieve invloed op de fysieke werkbelasting met als primair gevolg, uitval. Wat kan de vakman zelf doen, welke rol heeft de werkgever. Welke tools zijn beschikbaar in de branche.

• Branche specifieke gevaarlijke stoffen
De spelregels, risico's en maatregelen bij het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder asbest, kwartsstof, oplosmiddelen, kitten en lijmen. In de installatie- en isolatiebranches komt het regelmatig voor dat gewerkt moet worden met gevaarlijke stoffen. Wat zijn de gezondheidsgevaren en risico’s van werken met gevaarlijke stoffen, zoals asbest? Hoe herkent u asbest gerelateerde toepassingen? Spelregels, risico’s en maatregelen bij blootstelling aan kwartsstof. Welke (on)mogelijkheden zijn er in de dagelijkse praktijk met oplosmiddelen, kitten en lijmen in de installatietechniek.

• Veilig gedrag op het project
Bij het samenwerken met diverse disciplines op een project ontstaan nieuwe risico’s en risicogebieden. Hoe anticiperen de verschillende bedrijven en werknemers op deze nieuwe risico’s en risicogebieden. Spelregels bij diverse partijen in de keten, toepassing en uitgangspunten van de arbowet, V&G plannen en uitvoering.

• Het gebruik van ladders, trappen, trapladders en rolsteigers
Per 1 januari 2017 zijn nieuwe wettelijke regels van toepassing voor het opbouwen van rolsteigers. De toepassing van de nieuwe regelgeving voor rolsteigers, het (laten) opbouwen, het veilig in gebruik nemen en (laten) afbreken. Wat zijn de risico’s, risicogebieden en welke maatregelen moeten er genomen worden. Welke toepassingen zijn beschikbaar en waar moet je op letten bij de selectie rolsteigers, ladders, trappen en trapladders. Bestaat er een trapladder richtlijn?

• Optioneel: Certificaat hoogwerker - Avondmodule
Ongeveer 80 procent van de ongevallen met hoogwerkers is terug te voeren op foutief of onveilig handelen door de gebruiker. Wanneer u het Certificaat Hoogwerker behaalt, bent u zich bewust van de risico’s en kunt u ook in moeilijke situaties de juiste beslissing nemen om verantwoord te werken. Deze avondmodule wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt u het Certificaat Hoogwerker met een geldigheid van drie jaar. Het Certificaat Hoogwerker kan alleen behaald worden indien ook het dagprogramma gevolgd wordt. De avondmodule duurt tot 20.30 uur.

• Optioneel: Asbestherkennning – Avondmodule
Naast de belangrijke specifieke informatie over asbest leert u, aan de hand van foto’s en
vele voorbeeld monsters, asbesthoudende materialen te herkennen. De training is bestemd voor
iedereen die beroepsmatig in contact kan komen met asbest. Het programma wordt afgesloten af
met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat. De avondmodule duurt tot 20.30 uur.

DATA EN LOCATIES


De Praktijkdagen vinden plaats op de volgende data en locaties:3 april Nieuwerkerk ad IJssel
17 april Deurne

5 juni Assen
11 september Akersloot
9 oktober Zwolle
6 november Harderwijk
13 november Beek Limburg

De Praktijkdagen starten om 8.30 uur en sluiten af om 16.30 uur. Na afronding ontvangt u een certificaat van deelname. En wanneer u VCA-gecertificeerd bent, kunnen de workshops als toolboxen meetellen, een en ander afhankelijk van uw certificerende instelling.

KOSTEN
De kosten voor deelname aan één van de Praktijkdagen Veilig Werken voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden (vijf modules) bedragen € 75,- per persoon, exclusief btw. De lunch is inbegrepen. De extra kosten voor de avondmodules ‘Certificaat Hoogwerker’ en ‘Certificaat Asbestherkenning’ bedragen € 125,- per certificaat per persoon, exclusief btw (inclusief avondmaaltijd).

AANMELDEN
U kunt zich voor een Praktijkdag aanmelden via www.ii-mensenwerk.nl/praktijkdagen2019. Voor uw aanmelding kunt u ook contact opnemen met Susanne Klinge van Techniek Nederland via 079-3250606 en via s.klinge@TechniekNederland.nl. 

Nieuws

Informatieplicht energiebesparing 1 juli a.s.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verplicht ondernemers om gemeente of omgevingsdienst te informeren over de ene..
 

Sloopschakel ondersteunt asbestsanering stallen

Op de nieuwe website www.sloopschakel.nl vinden eigenaren van lege of vrijkomende stallen in Brabant informatie over wat er komt kij..
 

Kingspan biedt op isolatie- en schuimdivisies Recticel

Bouwmaterialenconcern Kingspan heeft een bod van 700 miljoen euro uitgebracht op de divisies isolatie en flexibel schuim van de Belg..
 

Beeldimpressie Maintenance Next 2019

De contacten zijn gelegd, de offertemap aangedikt en de stands weer afgebroken en in de opslag gezet voor de volgende keer. Wie nog ..
 

VIB tevreden over Maintenance Next 2019

 "Opvallend veel aanloop en veel interesse voor kwalitatief goede technische isolatie, we zijn tevreden" aldus een ve..
 

Ondernemersnieuwsbrief Europese Verkiezingen

Op 23 mei 2019 gaat Nederland weer stemmen, nu voor de Europese verkiezingen. In een reeks speciale verkiezingsnieuwsbrieven ‘..
 

De Koning vertrekt bij NCTI

Algemeen directeur Paul de Koning is per direct niet langer actief voor het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie NCTI. Dit he..
 

Hans Koole bezoekt Combi Isolatie Maarssen

In dialoog met achterban bezocht de voorzitter van de VIB Hans Koole recentelijk Combi Isolatie te Maarssen. Het werd een leuk en in..
 

Praktijkdagen 2019 monteurs en leidinggevenden

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Training nieuwe norm VCA

Op donderdag 13 juni 2019 vindt van 09.00 uur tot 12.00 uur bij Van der Valk in Nieuwerkerk ad IJssel voor in het kader van de Works..
 

Groningen verwarmt met waterstof

Groningen heeft een nieuwe verwarmingsinstallatie in gebruik die 30% waterstof bijmengt met aardgas. Deze is 18 maart 2019 officieel..
 

10e Landelijke Asbest Praktijkdag

De turbulente asbestpraktijk en de weg naar risicogestuurd werken staat centraal op 16 mei 2019 tijdens de tiende editie van de Land..
 

Richtlijn Steigers officieel van kracht

De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was ..
 

Subsidies CO2-reductie industrie open

Sinds 21 februari 2019 zijn de Demonstratieregeling energie-innovatie industrie - DEI+ en Topsector Energiestudies Industrie open. Z..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..
 

Bijpraatsessies Trends in Utiliteitsisolatie

VIB gaat in maart, april en mei met de isolatiesector in zes regionale bijeenkomstende de dialoog aan over het Trendrapport voor de ..