Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken voor middenkader en management in de installatie- en isolatiebranche. Zo blijft uw Arbokennis actueel, maakt u werk van veilig en gezond werken en kunt u een bezoek van de Inspectie SZW met vertrouwen tegemoet zien.

WAT KUNT U VERWACHTEN?
De Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst met verschillende modules onder leiding van professionele workshopleiders met bewezen deskundigheid. Zij praten u bij over de actuele wetgeving en technieken en geven u praktische handvatten om uw veiligheid op de werkvloer te vergroten. Daarnaast wisselt u ervaringen uit met collega’s van andere bedrijven. Tijdens de Praktijkdag doet u voldoende kennis en ervaring op om er meteen mee aan de slag te kunnen gaan. Deze praktijkdagen organiseren we ook voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden met een ander programma dat meer toegespitst is op de situatie op de werkvloer.

TIJDENS DE PRAKTIJKDAG KOMEN DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

• Veilig gedrag en veiligheidscultuur
Wat is de relatie tussen veilig gedrag en een veiligheidscultuur? Veiligheid op de werkvloer is vaak ook letterlijk een zaak van levensbelang. Met de introductie van een veiligheidscultuur kan het veilig en gezond werken structureel worden geoptimaliseerd.

• Ketenaansprakelijkheid in het bouwproject
Hoe kunt u en of uw organisatie zich wapenen tegen de valkuilen bij het werken in de keten? Wat kunnen de gevolgen zijn bij de inhuur/inzet van inleenkrachten, ZZP-ers, jeugdigen. Hoe kan dit geborgd worden in inkoopcontracten. Wat is de interventietool van ISZW?

• Onderlinge samenhang tussen RI&E, Functie-RI&E, TRA en V&G-plan
Welke samenhang is aanwezig tussen de Basis-RI&E, de functie-RI&E, de project-RI&E en de branche-RI&E? Welke relatie heeft de TRA en LMRA met de Arbowet en VCA? Wat is de toegevoegde waarde van een centraal actueel en dynamisch Plan van Aanpak?

• De rol van de preventiemedewerker binnen uw organisatie
Wat is de toegevoegde waarde van de Preventiemedewerker, wat zegt de Arbowet hierover? Is de Preventiemedewerker een spil of verspilling?


DATA EN LOCATIES


De Praktijkdagen vinden plaats op de volgende data en locaties:


27 maart Eindhoven
12 juni Rotterdam
4 september Assen
27 november Amersfoort

De Praktijkdagen starten om 9.30 uur en sluiten af om 17.00 uur. Na afronding ontvangt u een certificaat van deelname.

KOSTEN
De deelname aan één van de Praktijkdagen Veilig Werken voor middenkader en management (vier modules) is kosteloos. Zaalreservering, docenten en de aangeboden lunch brengen voor de organisatie echter kosten met zich mee. Indien u na aanmelding alsnog verhinderd bent, dient u dit uiterlijk 72 uur van tevoren aan ons door te geven via s.klinge@uneto-vni.nl. Bij te late afmelding of absentie zijn wij helaas genoodzaakt een deel van de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen. Hierbij gaat het om een bedrag van 100 euro exclusief btw per persoon.

AANMELDEN
U kunt zich voor een Praktijkdag aanmelden via www.ii-mensenwerk.nl/praktijkdagen2019. Voor uw aanmelding kunt u ook contact opnemen met Susanne Klinge van Techniek Nederland via 079-3250606 en via s.klinge@TechniekNederland.nl. 

Nieuws

Arbotechniek: hét platform voor veilig en gezond werken

Vol trots lanceert ArboTechniek, voorheen II Mens & Werk, vandaag haar nieuwe platform op gebied van veilig en gezond werken in ..
 

Klimaatakkoord mist industriële isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Praktijkdagen 2019 middenkader en management

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de Praktijkdagen ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

RI&E in een halve dag

I&I Mens en Werk heeft een nieuwe branche RI&E gelanceerd. Dit instrument is voor alle leden van de I&I branche gratis b..