VIB kijkt met ambitie vooruit

De algemene leden vergadering van de VIB kreeg op dinsdag 21 mei 2019 op de Maasvlakte een afwisselend programma voorgeschoteld. Nieuwe ontwikkelingen als eDIan, maar ook een betere profilering naar de diverse doelgroepen door deelname aan beursmanifestaties stonden op de agenda.

De opkomst van de recent op de Maasvlakte gehouden algemene ledenvergadering van VIB was goed te noemen (foto's boven). Het zal de combinatie geweest zijn van een ambitieuze verenigingsagenda en het na de vergadering geplande kleiduivenschieten. De agenda was afwisselend waarbij voorzitter Hans Koole en secretaris Jan Zanen het gehoor meenamen naar ontwikkelingen in buiten-, maar vooral binnenland.

NCTI-voorzitter Johan Sentjes (boven) praatte de vergadering bij over de voortgang van het ISSO 64 traject. eDIan-projectleider Sebastian Fiedler toonde de vorderingen van het Europese project waarbij 3D-scans en thermografische beelden eventuele energieverliezen bij installaties snel en accuraat in kaart brengen. Door de complexiteit van dit voornemen zal het project een nieuwe fase ingaan.

In het kader van een betere profilering van de sector neemt VIB de komende periode deel aan enkele manifestaties. De deelname aan Maintenance Next 2019 was daarin opmaat en is succesvol afgesloten. De branchevereniging is echter ook te vinden op het aanstaande NVDO-congres (27 juni a.s.) en de vakbeurs Energie en Industrial Heat & Power in Den Bosch in oktober. Op de editie van laatstgenoemde manifestatie in 2020 wordt momenteel alles in stelling gebracht voor een Europese Beroepenwedstrijd Isoleren, zo meldden secretaris Jan Zanen en voorzitter Hans Koole (foto boven). Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met de sector gevraagd.

Na de lunch (foto boven) hield drs Bart Arp van PKM Adviseurs voor metaal en techische bedrijven een presentatie en workshop met de titel 'Profit is an opinion, cash is a fact'.

Bestuurlijke zaken
Op voordracht van het bestuur heeft de algemene ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden verwelkomd en wel Iris Stuijfbergen (Brand Energy & Infrastructure Services) en Whitney Helbers (JP Isolatie BV) (foto boven).

Peter van der Krans (Pinta Lethe BV) is afgetreden als bestuurslid.

Op het ledenfront is Vinke Isolatietechniek uit Deventer toegetreden tot de ledenkring van de VIB. De buitengewone leden verwelkomen Jörg Machines BV uit Dodewaard als nieuw lid.


Na afloop van de vergadering konden de leden de vaardigheid van het kleiduiven onder de knie krijgen. Isover's Edward van Engelenhoven (foto boven) schoot alsof hij niet anders gewend was.

Een uitgebreide samenvatting van de ledenvergadering is te lezen in het juni nummer van Isolatie Magazine.

Nieuws

Dr. Rudolf Jürcke gekozen als voorzitter FESI

Dr. Rudolf Jürcke was elected and formally appointed at the General Assembly of the FESI-members in Spring 2020 as the new FESI..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken

Een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst die in heel Nederland wordt georganiseerd. D..
 

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

Het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio werd op 17 januari jl. bezocht de Nederlandse ambassadeur Dr. Reinhout Vos, tezam..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Klimaatakkoord mist industriële isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

Praktijkdag Veilig en Gezond Werken (kader)

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2020 voor middenkader en management
 

Archief

Veilig werken?