Verbod asbestdaken van de baan

Een voorgenomen verbod op asbestdaken per 2025 is van de baan. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het kabinetsvoorstel aangepast vanwege zorgen in de Eerste Kamer over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het verbod.

Het wetsvoorstel haalde het niet in de Eerste Kamer. Alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van de SGP, gingen in oktober nog akkoord met het verbod.

Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden astbestdaken per 31 december 2024 verboden worden, maar veel senatoren vrezen dat het voor veel mensen onmogelijk en onbetaalbaar is om voor die datum hun dak te laten vervangen.

Van Veldhoven is ook van plan om gemeenten uitstel te bieden tot en met 2030. Het gaat hierbij om gevallen "asbestdaksanering als gevolg van bijvoorbeeld sloop, grootschalige renovatie of verduurzamingsprojecten in de tussenliggende periode reeds is voorzien", schrijft ze in een brief aan de Kamer. Dit moet schrijnende gevallen voorkomen.

De wet, die bij goedkeuring vanaf 1 januari 2028 gaat gelden, verplicht eigenaren om asbesthoudende producten te verwijderen. Het verbod richt zich op asbesthoudende daken waarbij het asbest in contact staat met de buitenlucht verwijderd moeten zijn. Het gaat hierbij om golfplaten daken en dakleien, niet om dakbeschot.

Voor de verwijdering van asbest kondigde Van Veldhoven eerder al een speciaal fonds aan voor mensen die bijvoorbeeld leven van een AOW-uitkering of wiens vermogen vast zit in het huis. Er wordt ook 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor schrijnende gevallen. In Nederland is er zo'n 80 miljoen vierkante meter aan dak met ziekteverwekkend asbest.

Nieuws

Dr. Rudolf Jürcke gekozen als voorzitter FESI

Dr. Rudolf Jürcke was elected and formally appointed at the General Assembly of the FESI-members in Spring 2020 as the new FESI..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken

Een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst die in heel Nederland wordt georganiseerd. D..
 

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

Het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio werd op 17 januari jl. bezocht de Nederlandse ambassadeur Dr. Reinhout Vos, tezam..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Klimaatakkoord mist industriële isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

Praktijkdag Veilig en Gezond Werken (kader)

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2020 voor middenkader en management
 

Archief

Veilig werken?