VIB, OOI en NCTI tonen besparingspotentie industrie-isolatie 

VIB, de branchevereniging voor ondernemers in het technisch isolatiebedrijf geeft met haar aanwezigheid op Industrial Heat & Power 2019 (8, 9 en 10 oktober Brabanthallen Den Bosch) een impressie van een rijk geschakeerde sector met enorme mogelijkheden. Daarbij ondersteund door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de technische isolatie (OOI) en het kennisinstituut voor technische isolatie (NCTI).

In de directe omgeving van de demonstratie unit in Hal 2 van de Brabanthallen staan een groot aantal toeleverende bedrijven. Als leden van de branchevereniging VIB dragen zij bij aan innovatie van de isolatiesector en leveren met hun producten belangrijke bijdragen aan de energiebesparingen.

Het energiebesparingspotentieel binnen de Nederlandse industriële omgeving is 31 Peta Joule, wat gelijk staat aan 2,1 Megaton CO2 per jaar. Dat komt overeen met het energieverbruik van 500.000 huishoudens.

Technische isolatie is overal. Productie- en gebouwinstallaties functioneren veilig, doelmatig en duurzaam dankzij moderne isolatiesystemen. Dagelijks zijn zo’n 4.500 goed opgeleide professionals aan het werk in instellingen en kantoorgebouwen, in energiecentrales, voedingsmiddelenindustrie, chemie/petrochemie en scheepsbouw, enzovoort.
Zij zorgen voor een storingsvrij productieproces bij minimaal energiegebruik en milieubelasting. Alle moderne isolatiesystemen verdienen zichzelf gedurende hun levensduur economisch en milieutechnisch dertig- tot veertigmaal terug.

Technische isolatie is belangrijker dan ooit. We zetten er grote stappen mee in kwaliteit van de leefomgeving, veiligheid, binnenklimaat en comfort,, energiebeheersing, milieubescherming en duurzaamheid. Dat gaat hand in hand met andere prioriteiten zoals procesbeheersing en betrouwbaarheid van installaties.
 

Nieuws

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Regionale leerkringen ArboTechniek

In de regionale leerkringen 'Veiligheid en Gezondheid' van ArboTechniek wisselen deelnemers ervaringen uit om veilig en gezond werke..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Cursusagenda OOI eerste kwartaal 2020

Stichting OOI in Woerden is het enige instituut in Nederland dat opleidingen en cursussen aanbiedt voor beginnende isolatiemonteurs ..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Subsidiepot asbestdaken Flevoland

De regeling van de provincie Flevoland om het vervangen van asbestdaken te stimuleren, is een succes.
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..