Klimaatakkoord mist industriële isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist één belangrijke besparingsmaatregel: industriële isolatie. Dat zegt voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB) Hans Koole in de nieuwsbrief naar aanleiding van de komende vakbeurs Industrial Heat & Energy (8 t/m 10 oktober a.s. Den Bosch). Het isolatievak heeft daar op het Isolatieplein een themapresentatie.

Hoewel isolatie wel tien keer wordt genoemd in het voorstel voor een Klimaatakkoord van minister Wiebes, is dit alleen voor het deel gebouwde omgeving. De industrie leunt in het document met name op elektrificatie, waterstof, en groen gas.‘Allereerst is het jammer dat het Klimaatakkoord toch een politieke beslissing dreigt te worden’, zegt VIB voorzitter Hans Koole. ‘De klimaattafels waren een goede afspiegeling van de actoren in de energietransitie en zorgde voor een goede balans in de voorstellen. Het is dan ook nog afwachten of het voorstel ook integraal wordt overgenomen door de Tweede Kamer.’

Koole mist vooral een duidelijke ambitie voor energiebesparing. ‘In de trias energetica is energiebesparing nog altijd de goedkoopste optie’, zegt Koole. ‘Wij berekenden in 2012 al dat de besparingspotentie bij industrie en energiebedrijven op zo’n 31 Peta joule neerkomt. Dat die potentiële besparingen nog niet allemaal zijn doorgevoerd, heeft met name te maken met de hiërarchie binnen de industriële keten. De industrie betrekt isolatiebedrijven niet bij het opstellen van verduurzamingsplannen. Anderen dan de echte experts wegen de risico’s van isolatie af tegen de voordelen van energiebesparing. Dan overheerst vaak de angst voor bijvoorbeeld corrosie onder isolatie of men vreest een beperkte toegang tot kritische afsluiters. Allemaal risico’s die wel bestaan, maar waar onze isolatie-experts ook goede oplossingen voor kunnen leveren.’

Handhaving
Dat het beleid in de praktijk nog wel eens tekortschiet, merkt Koole bijvoorbeeld bij de verplichting die bedrijven hebben om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd onder de vijf jaar door te voeren. ‘De handhaving van die maatregel is echter onvoldoende, waardoor bedrijven investeringen voor zich uit blijven schuiven.’

Lees het hele interview hier

Meer informatie over Industrial Heat & Power 2019 staat hier
https://www.industrialheatandpower.nl/nl/

Abonneren op de nieuwsbrief van Industrial Heat & Power 2019
https://www.databadge.net/54events/reg/
 

Nieuws

Voorbereiding warmteleiding Moerdijk stilgelegd

Na een voorbereidingsperiode van meerdere jaren hebben de partners in EnergywebXL besloten de ontwikkeling van de warmte- en CO2-kop..
 

Drone inspecteert zelfstandig olieterminal

Vooruitlopend op nieuwe Europese regels zijn bij de Maasvlakte Olie Terminal (MOT) testvluchten uitgevoerd met een autonoom vliegend..
 

Nieuwe cao-boekje Isolatiebedrijf beschikbaar

Leden van de VIB kunnen de papieren versie van het nieuwe cao-boekje Isolatiebedrijf 2019-2021 bij het secretariaat bestellen. 
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..