Klimaatakkoord mist industriële isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist één belangrijke besparingsmaatregel: industriële isolatie. Dat zegt voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB) Hans Koole in de nieuwsbrief naar aanleiding van de komende vakbeurs Industrial Heat & Energy (8 t/m 10 oktober a.s. Den Bosch). Het isolatievak heeft daar op het Isolatieplein een themapresentatie.

Hoewel isolatie wel tien keer wordt genoemd in het voorstel voor een Klimaatakkoord van minister Wiebes, is dit alleen voor het deel gebouwde omgeving. De industrie leunt in het document met name op elektrificatie, waterstof, en groen gas.‘Allereerst is het jammer dat het Klimaatakkoord toch een politieke beslissing dreigt te worden’, zegt VIB voorzitter Hans Koole. ‘De klimaattafels waren een goede afspiegeling van de actoren in de energietransitie en zorgde voor een goede balans in de voorstellen. Het is dan ook nog afwachten of het voorstel ook integraal wordt overgenomen door de Tweede Kamer.’

Koole mist vooral een duidelijke ambitie voor energiebesparing. ‘In de trias energetica is energiebesparing nog altijd de goedkoopste optie’, zegt Koole. ‘Wij berekenden in 2012 al dat de besparingspotentie bij industrie en energiebedrijven op zo’n 31 Peta joule neerkomt. Dat die potentiële besparingen nog niet allemaal zijn doorgevoerd, heeft met name te maken met de hiërarchie binnen de industriële keten. De industrie betrekt isolatiebedrijven niet bij het opstellen van verduurzamingsplannen. Anderen dan de echte experts wegen de risico’s van isolatie af tegen de voordelen van energiebesparing. Dan overheerst vaak de angst voor bijvoorbeeld corrosie onder isolatie of men vreest een beperkte toegang tot kritische afsluiters. Allemaal risico’s die wel bestaan, maar waar onze isolatie-experts ook goede oplossingen voor kunnen leveren.’

Handhaving
Dat het beleid in de praktijk nog wel eens tekortschiet, merkt Koole bijvoorbeeld bij de verplichting die bedrijven hebben om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd onder de vijf jaar door te voeren. ‘De handhaving van die maatregel is echter onvoldoende, waardoor bedrijven investeringen voor zich uit blijven schuiven.’

Lees het hele interview hier

Meer informatie over Industrial Heat & Power 2019 staat hier
https://www.industrialheatandpower.nl/nl/

Abonneren op de nieuwsbrief van Industrial Heat & Power 2019
https://www.databadge.net/54events/reg/
 

Nieuws

FESI bestaat 50 jaar

 
 

Joop Ettekoven neemt afscheid van het VIB-bestuur

Het VIB-bestuur heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 7 oktober 2020 afscheid genomen van Joop Ettekoven. Vanwege Cor..
 

Berry Branten nieuw VIB bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenveradering van 7 oktober 2020 is Berry Branten (Branten Isolatie Technieken) gekozen als bestuurslid voor d..
 

OOI heeft een nieuwe locatie, samen met NCTI

 
 

Paul van der Waal nieuw VIB-bestuurslid

Nu de Corona-maatregelen wat zijn versoepeld konden VIB voorzitter Hans Koole en het nieuwe VIB bestuurslid Paul van der Waal elkaar..
 

Mooie isolatieprojecten op Linkedin

Sinds enige maanden werkt VIB via Linkedin aan een groep Mooie Isolatieprojecten. Bedrijven plaatsen daar hun projecten met foto's w..
 

Rudolf Jürcke new president of FESI

Dr. Rudolf Jürcke was elected and formally appointed at the General Assembly of the FESI-members in Spring 2020 as the new FESI..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken

Een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst die in heel Nederland wordt georganiseerd. D..
 

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

Het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio werd op 17 januari jl. bezocht de Nederlandse ambassadeur Dr. Reinhout Vos, tezam..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Klimaatakkoord mist industriële isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

Archief