Themaplein Technische Isolatie op Industrial Heat & Power

Tijdens de vakbeurs Industrial Heat & Power (8 tot en met 10 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch) is de technische isolatiesector in hal 2 aanwezig met een eigen themaplein. Drie brancheorganisaties en zestien bedrijven geven voorlichting over nut en noodzaak van goede isolatie van industriële installaties. Ook nodigen zij 9 oktober vanaf 16.00 uur asset owners, installatiebedrijven, energie-adviseurs en isolatiebedrijven op de beurs uit voor de Isolatieborrel.

Tekst gaat onder de foto verder.

 

In 2050 moet de industrie circulair zijn en mag deze vrijwel geen broeikasgassen meer uitstoten. In 2030 moet zij 49% minder CO₂ uitstoten dan in 1990. Om deze doelstellingen uit het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord te halen, stelt de overheid maatregelen verplicht. De inzet van duurzame energie in de energietransitie is een stap in de goede richting, maar belangrijker nog is energie te besparen door technische isolaties adequaat te isoleren. Energie Efficiency vanuit isolatie is een duurzame en kostenefficiënte oplossing.

Uit onderzoek van Ecofys in opdracht van koepelorganisatie European Industrial Insulation Foundation (Eiif) in Genève blijkt de Nederlandse industrie met verhoging van de focus op isolatie jaarlijks tussen de 31 Petajoule energie en 2,1 Mt CO₂ kan besparen. Dat besparingspotentieel is meer dan de energieconsumptie van 500.000 huishoudens en de CO₂-uitstoot van een miljoen middenklasse auto's die jaarlijks 12.500 km rijden. Op 9 oktober zal Eiif-directeur Andreas Gürtler in een kennissessie Energie Efficiency daar dieper op ingaan en de nieuwe TBI-app lanceren waarmee snel energieverlies en financieel besparingspotentieel worden bepaald. Ook zal Edward van Engelenhoven als specialist van de Energie-Investeringsaftrek EIA hier spreken. Deze sessie vindt van 14.30 tot 16.00 uur plaats in het Thema Theater industrie in hal 2.

Aansluitend op de lezing houden branchevereniging voor het thermisch isolatiebedrijf VIB in Nieuwegein, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds OOI in Woerden en kennisinstituut Nederlands Centrum voor Technische Isolatie (NCTI) in Spijkenisse en hun leden de Isolatieborrel. Deze zal worden gehouden in hal 2 op stand B042 van 16.00 tot 18.00 uur.

VIB-leden en relaties op Industrial Heat & Power in hal 2
Aerofoam B060
Armacell B055
Asbipro C044
Garfield Aluminium C044
Hanko B047
Jörg Machines B041
Kingspan Insulation B034
Knauf Insulation C033
Mabi A033
Nestaan Nederland C044
OOI B040
Rockwool RTI C032
Saint-Gobain Isover C034
Temati Nederland C044
Thermatras B002
VIB B040

Industrial Heat & Power is een productie van 54events en vindt gelijktijdig met en op dezelfde locatie plaats als Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en Prefab. Entreekaarten zijn hier te verkrijgen.
 

Nieuws

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras, het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio. Op 17 januari jl. bezo..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Regionale leerkringen ArboTechniek

In de regionale leerkringen 'Veiligheid en Gezondheid' van ArboTechniek wisselen deelnemers ervaringen uit om veilig en gezond werke..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Cursusagenda OOI eerste kwartaal 2020

Stichting OOI in Woerden is het enige instituut in Nederland dat opleidingen en cursussen aanbiedt voor beginnende isolatiemonteurs ..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Subsidiepot asbestdaken Flevoland

De regeling van de provincie Flevoland om het vervangen van asbestdaken te stimuleren, is een succes.
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..