CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 procent. De grootste opgave voor de reductie van broeikasgassen ligt de komende jaren bij elektriciteitsbedrijven en de industrie. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS baseert zich op emissiecijfers van het RIVM/Emissieregistratie. In 2018 werd 189,3 miljard CO₂-equivalent aan broeikasgas uitgestoten. Dat is 30 miljard CO₂-equivalenten minder dan in 1990. De uitstoot wordt uitgesplitst in vijf sectoren: industrie, energiebedrijven, verkeer en vervoer, landbouw en gebouwde omgeving. Alle sectoren zijn gegroeid ten opzichte van 1990.
Eén CO₂-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van één kilo CO₂ heeft. Per element zijn er wel verschillen. De uitstoot van één kilo lachgas staat bijvoorbeeld gelijk aan 298 CO₂-equivalenten en de uitstoot van één kilo methaan is 25 CO₂-equivalenten.

Reductie van broeikasgas
Volgens het CBS werd in de afgelopen 28 jaar in de gebouwde omgeving en in de landbouwsector 6 miljard CO₂-equivalenten gereduceerd. Deze hoeveelheid CO₂-equivalenten kon wel weer opgeteld worden bij de uitstoot van de energiebedrijven. In de sector mobiliteit werd 3 miljard CO₂-equivalent gereduceerd. Op basis van voorlopige cijfers meldde het CBS in mei al dat de uitstoot in 2018 2 procent lager lag dan in 2017. Energiebedrijven zorgden daarbij voor het grootste deel van de afname. In 2018 stootten zij 45,2 miljard CO₂-equivalenten uit. Alleen de industrie stootte met 57,2 miljard CO₂-equivalenten meer uit. In deze twee sectoren ligt volgens het CBS ook de grootste opgave. De energiebedrijven mogen in 2030 12,4 miljard CO₂-equivalenten uitstoten; in 2018 lag de uitstoot op 45,2 miljard. In de industriesector moet 21,5 miljard CO₂-equivalent bespaard worden. De uitstoot mag uitkomen op 35,7 miljard CO₂-equivalenten, vergeleken met een uitstoot van 57,2 miljard in het afgelopen jaar.

Hoogste uitstoot
De uitstoot van broeikasgas per vierkante meter is in de gemeente Velsen het hoogste. Dat komt onder andere door de aanwezigheid van Tata Steel. De uitstoot in Velsen bedraagt 208,4 kilo per vierkante meter. Het grootste deel van deze gassen, 206,6 kilo, is CO₂. Het Brabantse Geertruidenberg heeft na Velsen de hoogste uitstoot, met 128,2 kilo per vierkante meter. Dit komt door de Amercentrale, een elektriciteitscentrale die deels op biomassa en deels op kolen gestookt wordt. In Rotterdam en Sittard-Geleen is de uitstoot ook hoog door de aanwezigheid van grote chemische complexen. 

Nieuws

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras, het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio. Op 17 januari jl. bezo..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Regionale leerkringen ArboTechniek

In de regionale leerkringen 'Veiligheid en Gezondheid' van ArboTechniek wisselen deelnemers ervaringen uit om veilig en gezond werke..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Cursusagenda OOI eerste kwartaal 2020

Stichting OOI in Woerden is het enige instituut in Nederland dat opleidingen en cursussen aanbiedt voor beginnende isolatiemonteurs ..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Subsidiepot asbestdaken Flevoland

De regeling van de provincie Flevoland om het vervangen van asbestdaken te stimuleren, is een succes.
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..