Cursusagenda OOI eerste kwartaal 2020

Stichting OOI in Woerden is het enige instituut in Nederland dat opleidingen en cursussen aanbiedt voor beginnende isolatiemonteurs en plaatwerkers en hen die zich verder binnen de isolatiebranche willen ontwikkelen.

Ook houdt OOI het Register van Vakbekwaamheid bij waarin iedereen na het behalen van een persoonscertificaat (IMI en IMI-A) wordt opgenomen. Of het vakgerichte modules zijn als Armaflex I en II of Rockwool Teclit, Isolatiemonteur Industrie (IMI en IMI-A), Isolatiemonteur Utiliteit, Montagetraining Elektrische Tracing of Isolatie Plaatwerk, OOI heeft voor elke ondernemer een passende oplossing. Ook materiaalvaardigheden in PIR, elastomeer, minerale wol. Kijk daarvoor op www.ooi.nl.

De geplande cursussen voor het eerste kwartaal 2020 zijn:

14 tot 17 januari 2020  Basistraining Isolatiemontage (hulpmonteur)
6 februari 2020            Armaflex 1
25 februari 2020          Basiskennis isolatietechniek
27 + 28 februari 2020  Armaflex 2
5 maart 2020               Montagetraining Elektrische Tracing
26 maart 2020             Armaflex 1
6 februari 2020            Start IMI (21 dagen)
28 & 29 januari 2020   Start IMI-A (11 dagen)
5 maart 2020               Start Opmeten Industrie Kort (4 dagen)

Wijzigingen onder voorbehoud. Cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende deelname. Indien u interesse heeft in onze overige cursussen, een cursus op maat of een voorkeur voor andere data, dan is dat in overleg uiteraard mogelijk. E-mail uw wensen naar info [a] ooi.nl of neem contact op met OOI via telefoonnummer 0181 659 555.

Bij de foto: Montagetraining Elektrische Tracing is ook mogelijk bij OOI.

 


 

Nieuws

Paul van der Waal nieuw VIB-bestuurslid

 

Mooie isolatieprojecten op Linkedin

 
 

Dr. Rudolf Jürcke gekozen als voorzitter FESI

Dr. Rudolf Jürcke was elected and formally appointed at the General Assembly of the FESI-members in Spring 2020 as the new FESI..
 

Isolatie4all

VIB start in 2020 met een vernieuwd communicatiebeleid, waarbij het accent ligt op het bevorderen van de instroom van nieuwe medewer..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken

Een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst die in heel Nederland wordt georganiseerd. D..
 

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

Het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio werd op 17 januari jl. bezocht de Nederlandse ambassadeur Dr. Reinhout Vos, tezam..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Klimaatakkoord mist industriële isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

Praktijkdag Veilig en Gezond Werken (kader)

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2020 voor middenkader en management
 

Veilig werken?

Volg VIB

Archief