Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde de Hoge Raad recent nadat de Staat eerdere uitspraken van rechters over uitstootreductie aanvocht.

Met de uitspraak is de Staat gehouden aan het Urgenda-vonnis. Stichting Urgenda eist snds 2015 dat de regering de uitstoot terugbrengt, om de Nederlandse burgers te beschermen. Ook in hoger beroep in 2018 gaf de rechter Urgenda gelijk. De bezwaren die de regering had over de uitspraak in 2018, zijn niet gegrond verklaard. De Staat heeft een zorgplicht voor de burgers. Het feit dat Nederland weinig bijdraagt aan de uitstoot op wereldschaal, maakt niet uit: "Het argument dat eigen uitstoot op wereldschaal een gering effect heeft, kan het land niet ontslaan van de deelverantwoordelijkheid voor maatregelen."

Minder uitstoot
De uitstootreductie moet nu sneller plaatsvinden, bijvoorbeeld met nieuwe wetgeving. Eind 2020 zou de vermindering met de huidige maatregelen maximaal op 23 procent uitkomen, minder dan wat de rechter nu beveelt.

De Staat bracht de zaak onder andere naar de Hoge Raad omdat zij vond dat het niet aan rechters is om over politieke zaken te oordelen, en uitstootreductie is een politieke kwestie. De Hoge Raad is het hier niet mee eens; verdragen zoals het Verdrag voor de Rechten van de Mens verplichten de Staat om voor burgers te zorgen, en uitstootreductie is nodig om burgers veilig te houden. "De klimaatverandering kan Nederlanders ernstig treffen in hun recht op leven en welzijn." Urgenda ziet de uitspraak als definitieve bevestiging van haar gelijk. Het ultieme doel voor Urgenda-oprichter Marjan Minnesma is honderd procent hernieuwbare energie in 2030.


 

Nieuws

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras, het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio. Op 17 januari jl. bezo..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Regionale leerkringen ArboTechniek

In de regionale leerkringen 'Veiligheid en Gezondheid' van ArboTechniek wisselen deelnemers ervaringen uit om veilig en gezond werke..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Cursusagenda OOI eerste kwartaal 2020

Stichting OOI in Woerden is het enige instituut in Nederland dat opleidingen en cursussen aanbiedt voor beginnende isolatiemonteurs ..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Subsidiepot asbestdaken Flevoland

De regeling van de provincie Flevoland om het vervangen van asbestdaken te stimuleren, is een succes.
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..