Regionale leerkringen ArboTechniek

In de regionale leerkringen 'Veiligheid en Gezondheid' van ArboTechniek wisselen deelnemers ervaringen uit om veilig en gezond werken binnen het eigen bedrijf te stimuleren.

RI&E, veilig en gezond werken? Hoe stel je een goede werkende ongevallenregistratie op? Hoe versterk je het aanspreekgedrag ten aanzien van veilig en gezond werken? Wie wil leren van ervaringen van arbo-, preventie- en veiligheidsmedewerkers van andere bedrijven kan zich aanmelden voor een van de regionale leerkringen van ArboTechniek. De leerkringen dagen de deelnemers uit om kennis en ervaring te delen en – onder leiding van een procesbegeleider van ArboTechniek –  samen aan opdrachten te werken die veilig en gezond werken binnen het bedrijf versterken. De regionale leerkringen komen in de periode januari 2020-juni 2021 zes middagen bijeen in Zwolle, Almere, Ridderkerk en Eindhoven. 

Data
Zwolle – startdatum 3 maart
Almere – startdatum 4 maart
Ridderkerk – startdatum 4 maart
Eindhoven – startdatum 12 maart
 
Voor wie?
De leerkringen zijn bedoeld voor iedereen die in de technische installatie- en isolatiebranche verantwoordelijk is voor het organiseren van veilig en gezond gedrag op de werkvloer, in het bijzonder QHSE-managers, veiligheidskundigen, arbocoördinatoren en preventiemedewerkers.
 
Meer informatie en aanmelden
Is de regionale leerkring ook iets voor jou? Kijk dan hier voor meer informatie, neem contact op met Mari Garcia (Techniek Nederland, 079-3250777) of Theo-Jan Heesen (OTIB-ArboTechniek; 0800-8855885), mail naar info@arbotechniek.nl!
Zie ook HIER.

Nieuws

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras, het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio. Op 17 januari jl. bezo..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Regionale leerkringen ArboTechniek

In de regionale leerkringen 'Veiligheid en Gezondheid' van ArboTechniek wisselen deelnemers ervaringen uit om veilig en gezond werke..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Cursusagenda OOI eerste kwartaal 2020

Stichting OOI in Woerden is het enige instituut in Nederland dat opleidingen en cursussen aanbiedt voor beginnende isolatiemonteurs ..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Subsidiepot asbestdaken Flevoland

De regeling van de provincie Flevoland om het vervangen van asbestdaken te stimuleren, is een succes.
 

Klimaatakkoord mist industriŽle isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..