CINI-standaardisatie

CINI is een industrieel samenwerkingsverband tot standaardisatie van technische isolatiesystemen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers formuleren gezamenlijk specificaties. In het meer dan twintigjarige bestaan is CINI uitgegroeid tot een gerenommeerd instituut met een wijdvertakt netwerk in industrie, brancheverenigingen en opleidingsinstituten. Ook onderhoudt CINI intensieve contacten met overheidsinstanties en daaraan gerelateerde instellingen zoals Agenschap NL.
CINI behoort met VIB (Nederlandse Vereniging van Ondenemers in het Thermisch Isolatiebedrijf) en OOI (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf) tot de oprichters van NCTI (Nederlands Centrum voor Technische Isolatie). Dit onafhankelijk kennis- en adviescentrum voorziet opdrachtgevers, ingenieursbureaus, trainingsinstituten, overheden en ook isolatiebedrijven van advies en informatie. NCTI richt zich met name op opstelling van technische specificaties, uitvoering van cursussen, quickscans, inspecties, kwaliteitsbewaking en advieswerkzaamheden.

Isolatie voor de Industrie

Uiteenlopende motieven leiden tot goede isolatie. Kostenbesparing en dus rendementsverbetering zijn belangrijk, evenals veiligheid en verantwoorde, zuinige omgang met energie. De investering in goede isolatie kan in sommige gevallen hoger uitvallen dan de kosten van een slecht systeem. Op langere termijn – en dat begint vaak al binnen een jaar - is een goed isolatiesysteem altijd goedkoper.
CINI heeft zijn wortels in de industrie en is door en door vertrouwd met alle aspecten van de praktijk en de belangenschakeringen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. CINI hecht veel waarde aan een optimale relatie met de praktijk. De praktijk is dé bron van informatie en kennis op isolatiegebied, in de harde praktijk wordt alle informatie en kennis getoetst.
De stichting CINI heeft zijn kennis en ervaring op het gebied van thermische isolatie en de standaardisatie daarvan gebundeld en vastgelegd in het CINI-handboek: “Isolatie voor de Industrie”. Dit verschijnt als losbladig boekwerk en in digitale vorm. De CINI-standaarden worden wereldwijd toegepast. Daarnaast is een handige beknopte 'pocket'-editie beschikbaar (zie afbeelding).
Nadere gegevens vindt u op de CINI-website.