Isolatie Magazine

ISOLATIE Magazine is het vakblad voor de isolatiesector. Het vakblad informeert de totale branchekolom over vak en vaktechniek, markt en ondernemerschap, nieuws en achtergronden. Het vakblad verschijnt vier maal per jaar.

Professionele belangstellenden komen in aanmerking voor een kosteloos abonnement op ISOLATIE Magazine. Een abonnement of proefexemplaar kan worden aangevraagd via info@isoleren.nl. Leden en buitengewone leden van de VIB ontvangen het blad uit hoofde van hun lidmaatschap.

ISOLATIE Magazine is het officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB), de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf (OOI), het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie (NCTI) en de Stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie (CINI).

U kunt een recente editie van  ISOLATIE Magazine online doorbladeren en lezen.

Contactgegevens
ISOLATIE Magazine wordt in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB verzorgd door Print Rendement te Beuningen (uitgever/acquisitie) en Kees de Vries Redactie te Rotterdam (redactie).

Uitgave
Print Rendement
Tituslaan 13
6642 AP Beuningen
T (024) 677 69 30
E info@printrendement.nl

Redactie
Kees de Vries Redactie
Kees de Vries
A. Noordewier-Reddingiuslaan 85
3066 JA Rotterdam
T (010) 220 61 61
E Isoleren@keesdevriesredactie.nl

 

Archief

In het digitale archief van Isolatie Magazine kunt u eerdere edities van het vakblad on-line doorbladeren en lezen. Het archief is in opbouw en wordt geleidelijk uitgebreid voor zover de VIB beschikt over gedigitaliseerd materiaal.