Vakkennis

Kwaliteit en professionaliteit in de brede zin des woords zijn synoniem voor het VIB-lidmaatschap. Alleen een goed ontworpen en goed geïnstalleerd isolatiesysteem levert bestendig en betrouwbaar de vereiste prestaties. VIB-leden staan voor hun vak en laten graag zien dat zij aangesloten zijn bij deze ondernemersvereniging. De buitenwereld, met name opdrachtgevers en gebruikers van installaties, weten dat zij VIB-leden te allen tijde kunnen aanspreken op kwaliteit en professionaliteit. Zij zijn verzekerd van de diensten van een goed georganiseerd isolatiebedrijf, dat gewend is binnen strakke planningen onberispelijk te opereren. Ook als er in voorgaande projectfases ‘spanning’ in de voortgang is opgetreden of bij modificaties. Opdrachtgevers gaan meestal eerst na of een isolatiebedrijf aangesloten is bij de VIB om verzekerd te zijn van kwaliteit en professionaliteit. Dit betekent ook heldere offertes zonder dubbele bodems.

Trots op het isolatievak
VIB-leden zijn trots op hun vak en brengen die trots over op hun medewerkers en klanten. Dankzij lange dienstverbanden en een goed opleidingsniveaus beschikken de isolatiebedrijven over ervaren teams. Dit weerspiegelt zich in vaak lange tot zeer lange relaties met opdrachtgevers. Als specialist op zijn vakgebied is de isolartieonderneming graag de vraagbaak voor de klanten. VIB-leden houden hun kennis bij-de-tijd en zorgen dat hun medewerkers goed geschoold blijven. Dankzij de goede relaties binnen de branchestructuur beschikken VIB-ondernemingen direct over de kennis die de toeleveringsindustrie ontwikkelt. Waar nodig of wenselijk kan een opdrachtgever of isolatieondernemer een beroep doen op branchetechnisch instituut NCTI.
VIB-ondernemers werken veilig voor mens en milieu, en laten de werkplek schoon achter. Vanzelfsprekend, want dat zijn belangrijke kwaliteitsfactoren. Bovendien zijn veiligheid en milieubeheer onlosmakelijk met het isolatiespecialisme verbonden. Deze ondernemers vinden het dan ook prima als andere deskundigen hun werk controleren.

Branche van betekenis
Technische isolatie omvat warmte- en koude-isolatie, brandpreventie en geluidwering, in industrie, utiliteit, scheepsbouw, chemie en petrochemie en vele andere sectoren. De gespecialiseerde bedrijven vormen een belangrijke sector in de Nederlandse economie. Isolatie is economisch en maatschappelijk van betekenis: het beschermt installaties langdurig – vaak dertig jaar of langer – tegen condensvorming en corrosie. Isolatie zorgt ervoor dat in processen geen verlies van warmte of koude (thermische energie) optreedt, brand zich niet uitbreidt en verplaatst en geluidsoverlast achterwege blijft? Kwaliteitsisolatie beschermt installaties, waarborgt ongestoord procesverloop en biedt veiligheid voor mensen in de buurt van die installaties.