Lid worden

De vereniging staat open voor gewone leden (isolatie-ondernemingen) en buitengewone leden (fabrikanten en toeleveranciers). De samenwerking binnen één vereniging van gewone leden en buitengewone leden draagt bij tot aan een betere onderlinge verstandhouding, kennisuitwisseling en evenwichtige belangenbehartiging. Leden ervaren het onderlinge, vaak informele contact tussen branchegenoten als zeer waardevol.

Gewone leden kunnen zijn bedrijven die zich uitsluitend of in belangrijke mate bezighouden met het aanbrengen, herstellen, bekleden, afwerken en/of onderhouden van isolerende materialen.

Buitengewone leden zijn bedrijven die zich bezighouden met de productie /of levering van specifieke (onder)delen en diensten voor de branche.

Om lid te worden van VIB kunt u het aanmeldingsformulier ingevuld zenden naar het VIB secretariaat.

Aanmeldingsformulier

Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden als lid van de vereniging.
Na acceptatie als lid wordt het contributiebedrag naar rato van het resterende deel van het lopende jaar gefactureerd.

Naam bedrijf / organisatie
Directeur / eigenaar
Contactpersoon
Adres
Postcode / Plaats
Factuuradres
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mail
Website
Aantal werkzame personen incl. directeur
Type aanmelding
 
 
  Vul hieronder bovenstaande code in.
 

Archief