Bedrijf in beeld

Duurzame isolatie in organisch ziekenhuis

Najaar 2013 wordt de nieuwe Sophia-locatie van de Zwolse Isalaklinieken in gebruik genomen. Het kleurrijke gebouw valt op door de organische architectuur, die een positieve invloed op patiënten en medewerkers belooft. Eind 2012 voltooiden installateurs en isolatiespecialisten hun werk, dat dankzij de uitgekiende organisatie geolied is verlopen. “Jammer dat het er opzit”, valt enkele weken voor de oplevering vaak te horen onder de technici in bouw, installatie en isolatie. Gekozen is voor duurzame isolatieystemen, maar dat is geen verrassing, gezien de topambities van de kliniek.


Het nieuwe Zwolse ziekenhuis aan de Dokter van Heesweg valt van verre op. Door omvang en vooral door afwisselend kleurgebruik en de steeds terugkerende hoek van 4,5 graden. Dichterbij gekomen nodigt de entree uit, al duurt het nog tot najaar 2013 voordat patiënten, medewerkers en bezoekers de nieuwe Isala-kliniek hebben overgenomen van het bouwteam.
Doelstelling van de opdrachtgever is een innovatief, topklinisch ziekenhuis waarin de patiënt centraal staat. De organische architectuur in al zijn facetten levert daaraan een belangrijke bijdrage. Vier overzichtelijke, met elkaar verbonden eenheden – de ‘vlinders’ – reduceren het vloeroppervlak van 104.000 vierkante meter functioneel en gevoelsmatig tot de menselijke maat. Veel bouw- en ontwerpinformatie is te vinden op www.isalabouwt.nl.
In de bouwfase zijn gemiddeld zevenhonderd technici aan het werk geweest, met uitschieters tot meer dan duizend. Onder hen uiteraard enkele tientallen isolatiespecialisten, die meer dan honderd leidingkilometers en tienduizenden vierkante meters luchtkanalen hebben verwerkt.
Stroomlijn in de bouw
De eerste aanzet tot de nieuwbouw dateert uit 1999, de realisatie heeft een looptijd van ongeveer vijf jaar. Gezien aard, complexiteit en omvang van het project zijn vele technische disciplines vanuit een veelheid aan ondernemingen gelijktijdig aan het werk. Dit vereist natuurlijk een fijnmazige en sluitende planning, omdat verschillende werkzaamheden in onderling technisch en logistiek verband staan.
De bouwpartners hebben een consortium gevormd onder de naam D2B, de korte vorm van ‘Designed to Build’. De installatiepartners bundelen in dit project hun krachten in de combinatie ICI. Alle betrokken partijen zijn positief over deze organisatie, die effectieve samenwerking binnen het project tot stand heeft gebracht. Van tijd tot tijd organiseerde opdrachtgever of bouwconsortium een ontspannende activiteit voor alle werkers, hetgeen zeer is gewaardeerd en de samenwerking een extra impuls heeft gegeven.
De organische structuur van het gebouw is handig gebruikt in de planning: de werkzaamheden zijn onderverdeeld in segmenten per vlinder, verdieping en afdeling met vast afgebakende tijdblokken per discipline: op het geplande moment draagt de aannemer de vloer over aan installateur en isoleerder, die dan vier weken de tijd hebben om hun vakwerk te realiseren. Deze compartimentering maakte het mogelijk de werkzaamheden en achterliggende logistiek geleidelijk op te schalen. Voor de isolatiemonteurs betekende dit bijvoorbeeld een overzichtelijke start op een halve verdieping binnen één vlinder, gevolgd door twee verdiepingen simultaan en aanzwellend tot gelijktijdig werk aan diverse onderdelen van meerdere vlinders. De verschillende partijen zijn ronduit enthousiast over organisatie en de praktische aanpak daarvan, met inbegrip van alle mogelijke faciliteiten rondom de uitvoering. “Dat verbaast mij nou weer. Het is inderdaad tot in detail goed geregeld, maar wij kennen niet anders. Goede projectorganisatie is voor ons een basisgegeven”, zegt Erik Peters, montageleider namens bouwconsortium D2B. Daarom verzucht menig monteur of ondernemer: “Jammer dat het er bijna op zit. We konden zeer gestructureerd werken en als het ware met onze wagons steeds soepel invoegen in een rijdende trein.”

Technische ruimtes
Installatiecombinatie ICI heeft het isolatiewerk toevertrouwd aan Gelders Isolatiebedrijf te Apeldoorn en Iso Bakker uit Ten Boer. Laatstgenoemde heeft de luchtkanalen en luchtbehandelingsunits geïsoleerd, eerstgenoemde verzorgde de isolatie van leidingtrajecten en bijbehorende appendages.
Het complex omvat vier centrale technische ruimtes en een aantal kleinere. Deze verschillen deels, afhankelijk van de functie van de onderliggende vlinder. In twee van de vier ‘machinekamers’ bevinden zich bijvoorbeeld stoom- en condensaatsystemen, een andere is voorzien van aparte luchtbehandelingsinstallaties ten behoeve van de operatiekamers. Ruime transportgangen bieden plaats aan de installatietechnische infrastructuur en zijn tevens is ingericht voor overige logistieke functies.

Leidingisolatie
Gelders Isolatiebedrijf GIB heeft in totaal ruim honderd kilometer leidingwerk in de isolatie gezet. Dit is samengesteld uit koud- en warmwatersystemen, cv-leidingen, gekoeld waterleidingen, stoom- en condensaatsystemen, vuilwaterafvoer en hemelwaterafvoer en een groot aantal appendages. Alle koud- en gekoeldwaterleidingen zijn geïsoleerd met 13 mm. AF/Armaflex. De warmwater- en CV-leidingen zijn geïsoleerd met Rockwool steenwolschalen, gecacheerd met aluminium folie. De vuilwater- en hemelwaterafvoerleidingen vereisten akoestische isolatie, waarvoor de keuze eveneens is gevallen op steenwol-schalen voorzien van een zware akoestisch dempende geluidsmat en aluminiumfolie. Afvoerleidingen van bestralingseenheden (jodiumtherapie) zijn geïsoleerd tegen radioactiviteit door middel van twee overlappende loodmantels van 1 mm. dikte over 30 mm. Rockwool.
Voor de leidingophanging van koudwatervoerende leidingen is gebruik gemaakt van Armafix beugels, afgestemd op elastomeerisolatie. Dit systeem combineert de mechanische beugelfunctie met ononderbroken thermische isolatie en voorkomt koudebruggen.
Het isolatiegedeelte van dit ziekenhuisproject is net als de overige elementen vastgelegd in een strak bestek en onderworpen aan een scherpe prijsstelling. Dit is echter bekeken vanuit een langetermijnvisie, zonder concessies aan duurzaamheid. Concreet blijkt dit uit de opname van retourleidingen en appendages in het isolatiesysteem.
Afhankelijk van de bouwfase heeft GIB teams tot twintig mensen ingezet om het omvangrijke project tijdig en onberispelijk uit te voeren.

Luchtkanalen
Voor Iso Bakker betekende het Zwolse ziekenhuis eveneens een opdracht van formaat. De inpandige luchtkanalen vertegenwoordigen een oppervlak van een kleine 150.000 vierkante meter. Hier zijn de retourkanalen uiteraard niet geïsoleerd, zodat naar schatting meer dan 60.000 vierkante meter moest worden afgewerkt met 25 mm. alugecacheerde ProRox lamellendeken, in de combinatie van thermische en akoestische isolatie.
Daarnaast heeft deze isolatieonderneming de isolatie van de buitenluchttoevoer- en uitblaaskanalen van het luchtbehandelingssysteem geïsoleerd met Armaflex. Het grootste gedeelte op 13 mm. dikte, een kleiner deel van de 12.000 tot 15.000 vierkante meter op 19 mm. Het behoeft geen betoog dat het hier om technisch imposant werk gaat, dat voor technische ogen overigens ook goed tot zijn recht komt: de techniek heeft overal mooi de ruimte gekregen.
Iso Bakker heeft zijn deel van het project geklaard met teams van vier tot tien mensen.

Antimicrobiële bescherming
De volledige range AF/Armaflex-isolatiematerialen is sinds 2010 voorzien van de gepatenteerde Microban-antimicrobiële bescherming. Het vezelvrije materiaal, met een glad en niet-poreus oppervlak biedt al een zekere passieve bescherming tegen schadelijke micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels en meeldauw. Ook de hoge waterdampdiffusie-weerstand draagt hieraan bij. Microban breidt dit uit tot een actieve bescherming. Het additief wordt in de productie door en door toegevoegd en voorziet het isolatiemateriaal van een actieve antimicrobiële werking: micro-organismen verliezen hun celstructuur en kunnen zich niet op het materiaal afzetten en zich verder ontwikkelen. Microban blijft onverminderd actief tijdens de volledige levensduur van het isolatiesysteem, ook bij een onverhoopte oppervlaktebeschadiging. Het draagt bij aan een goed binnenklimaat, belangrijk voor de gezondheid. Om die reden is AF/Armaflex met Microban-bescherming speciaal geschikt voor gebruik in openbare gebouwen, gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang.

Bouwfase afgerond
Eind 2012 is de bouw van de nieuwe Isala-kliniek Sophia-locatie afgerond. De meeste van de 700 technici nemen dan afscheid van dit project – “jammer dat het erop zit” - en maken plaats voor de inrichters en – najaar 2013 – voor de gebruikers waar het om gaat: patiënten, personeel en bezoekers. En die zullen blij zijn dat het gereed is om de topambities waar te maken. Perfecte en duurzaam geïsoleerde installaties leveren vanaf dat moment een niet onbelangrijke bijdrage aan ziekenhuisfuncties, veiligheid, comfort en duurzaamheid.