Feiten en cijfers

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers over de Nederlandse isolatiebranche. De pagina is - evenals de bedrijfstak - voortdurend in ontwikkeling en uitbreiding.

Werkgelegenheid
 

Werknemers 2007 2011
Mannen 3564 3944
Vrouwen 263 313
Totaal 3827 4257
(bron: OOI-arbeidsmarktanalyse 2007-2011, uitgevoerd door a-advies)

 
Leeftijd 2007 (%) 2011 (%)
< 20 jaar 1 2
20-30 jaar 15 17
30-40 jaar 23 22
40-50 jaar 33 31
50-60 jaar 23 25
> 60 jaar 5 4
  100 100
(bron: OOI-arbeidsmarktanalyse 2007-2011, uitgevoerd door a-advies)