Focus op toegevoegde waarde

Goede technische isolatie is belangrijk voor de samenleving: het bespaart veel energie, is onmisbaar voor efficiënte productieprocessen en draagt bij aan veiligheid en comfort. De Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB) wil de toegevoegde maatschappelijk en economische waarde van goede technische isolatie benadrukken.


Profilering en versterkte zichtbaarheid van technische isolatie figureert prominent in de missie van de VIB. De ondernemersorganisatie bevordert:
• zichtbaarheid en toegevoegde waarde van goed isolatiewerk voor de samenleving;
• ondernemersklimaat voor de aangesloten isolatieondernemingen;
• kwaliteit en inzetbaarheid van vakmensen in het isolatiebedrijf;
• veiligheid en goede arbeidsomstandigheden;
• samenwerking tussen isolatieondernemers onderling en met hun opdrachtgevers.
 
De VIB ontwikkelt op basis van deze missie tal van initiatieven, gericht op bedrijfstak, economische sectoren, overheden en adviseurs en maatschappelijke organisaties. Bevordering van kennis en inzicht ondersteunt de missie, onder meer door ontwikkeling en borging van kennis en adequate uitvoering van technische isolatieprojecten. De vereniging neemt het initiatief tot innovatieprojecten, onder meer in de ontwikkeling van nieuwe technologie voor voorbereiding, uitvoering en inspectie van technische isolatiesystemen.
De VIB geeft de missie gestalte in samenwerking met branchepartners NCTI (branchetechnisch kenniscentrum), OOI (opleidings- en ontwikkelingsfonds) en CINI (Industriële isolatienormen). Internationaal wordt het milieutechnische en economische belang van verbeterde isolatiesystemen uitgedragen door EiiF, de Europese Industriële Isolatiestichting en de Europese branchekoepel FESI.