Duurzaamheid

Heetwater-transport over vijf kilometer. Geen probleem: bij een aanvoertemperatuur van 93 °C arriveert het op – minimaal – 91 °C. Een concreet voorbeeld van duurzame isolatie, in dit geval een heetwaterinstallatie uit de tuinbouw.
Duurzaamheid is een van de belangrijkste maatschappelijke prioriteiten. Bovenstaand voorbeeld is illustratief voor de bijdrage van de isolatiebranche aan een duurzame toekomst. Uniek is de combinatie van duurzaamheid en rentabiliteit door de inzet van optimale isolatiesystemen. Beheersing en liefst verlaging van de kostprijs is voor producenten en gebouwbeheerders essentieel. Berekeningen laten zien dat bij technische installaties in de industriële omgeving en binnen utiliteitswerk de kostprijs met procenten omlaag kan. Isolatie is één van de meest efficiente methoden om te komen tot (kosten)optimalisatie van installaties. Onderzoek wijst uit dat optimalisatie van isolatie op korte termijn vaak al loont: Als het gaat om investering in isolatie is uitstel meestal het allerduurst en optimale isolatie het meest rendabel. MKB-bedrijven kunnen zelfs tot 15 % op energie besparen door isolatieoptimalisatie van installaties en processen. Alles bij elkaar draagt dit bij tot 1 à 2 % besparing op het totale energiegebruik in Nederland. Als bedrijven hun investering afzetten tegen de opbrengsten, blijkt dat gemiddeld 50 % binnen één jaar is terugverdiend.
Bedrijven realiseren zich dat zowel energiegebruik als CO2-emissie kostenposten zijn, ten koste van het rendement. Bedrijven en ontwerpbureau’s betrekken daarom in een vroeg stadium isolatiedeskundigen bij hun investeringsplanningen. Zo verankeren zij in het project de technische kennis met betrekking tot optimale en kostenbeperkende isolatiesystemen. Dit draagt sterk bij aan een duurzaam ‘groene’ bedrijfsprestatie én rentabiliteit.

In de isolatiesector is duurzaamheid geen imago-uiting, maar tastbare en gefundeerde realiteit. Kennisinstituut NCTI ziet duidelijke ontwikkelingen in de branche die bewijzen dat duurzaamheid concreet presteert dankzij effectieve en steeds betere systemen. Ook producenten van isolatiematerialen investeren in duurzame materialen. Het NCTI beschikt over uitgebreide informatie en gefundeerde rekenmodellen voor levenscycluskostenanalyse. Het kennisinstituut verzorgt quick scans die veel inzicht geven in potentiële energiewinsten in installaties en utiliteit.