Duurzaam en rendabel

Isolatiesystemen besparen gedurende hun economische levensduur gemid-deld veertig maal de hoeveelheid energie die hun productie heeft gekost. Technische isolatie is dus functioneel onmisbaar en economisch interessant.

Energiebesparing in de industrie aanpakken

In het overheidsinstrumentarium moeten meer en steviger prikkels komen, die de industriële bedrijven dwingen ook de ‘winst-pakkers’ voor het klimaat in hun bedrijfsvoering door te voeren.

Nieuws Nieuwsarchief

FESI bestaat 50 jaar

 
 

Joop Ettekoven neemt afscheid van het VIB-bestuur

Het VIB-bestuur heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) ..
 

Berry Branten nieuw VIB bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenveradering van 7 oktober 2020 is Berry B..
 

OOI heeft een nieuwe locatie, samen met NCTI

 
 

Paul van der Waal nieuw VIB-bestuurslid

Nu de Corona-maatregelen wat zijn versoepeld konden VIB voorzitte..
 

Mooie isolatieprojecten op Linkedin

Sinds enige maanden werkt VIB via Linkedin aan een groep Mooie Is..
 

Rudolf Jürcke new president of FESI

Dr. Rudolf Jürcke was elected and formally appointed at the ..
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken

Een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en in..
 

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

Het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio werd op 17 jan..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gek..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een ..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mi..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten m..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in mili..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgass..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelop..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven he..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de ..
 

Klimaatakkoord mist industriële isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Econ..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president me..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkel..
 

Archief

Vereniging Isolatie Bedrijven Copyright © 2020

Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein
Postbus 2600 3430 GA Nieuwegein
030-6300404 contact@isoleren.nl